ცელოფანგაკრული სასწრაფო

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილი უკანა საქარე მინის ნაცვლად გაკრული ცელოფნით ჩვენ 14 დეკემბერს საღამოს თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე გადავიღეთ. დავუკავშირდით “სსიპ სამედიცინო დახმარების ცენტრს”, რომელიც თბილისის მერიას ეკუთვნის, და ვკითხეთ, რა გარემოებაში და როდის დაზიანდა აღნიშნული სასწრაფო დახმარების მანქანა და რატომ არის ექსპლუატაციაში ავტომობილი ასეთ მდგომარეობაში. დაპირების მიუხედავად, “სსიპ სამედიცინო დახმარების ცენტრმა” არ გვიპასუხა.