პარტიები, რომლებმაც ცესკოს საარჩევნოდ მიმართეს

111094-election-iconsცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა იმ პარტიების სია, რომლებმაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მიმართა საარჩევნო ადმინისტრაციას. ცხრილის მიხედვით, ცესკოს სულ 68 პარტიამ მიმართა, აქედან რეგისტრირებულია 52, რეგისტრაციის პროცესშია 7 და რეგისტრაციაზე უარი მიიღო 9-მ.