დეპუტატმა კახაბერ კუჭავამ სს”ჯორჯიან კოპერ ენდ გოლდის” თანამდებობები დატოვა

 

კახაბერ კუჭავა - პარლამენტის წევრი
კახაბერ კუჭავა – პარლამენტის წევრი

პარლამენტის წევრმა კახაბერ კუჭავამ 2016 წლის 17 ნოემბერს საჯარო რეესტრის სააგენტოს განცხადებით მიმართა. კუჭავამ მოითხოვა სამეწარმეო რეესტრში დაფიქსირებულიყო, რომ ის აღარ არის სს “ჯორჯიან კოპერ ენდ გოლდი”-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი და გენერალური დირექტორი. დეპუტატის განამრტებით, ამ თანამდებობებიდან პარლამენტის წევრად არჩევის შემდეგ, თანამდებობრივი შეუთავსებლობის თავიდან აცილების მიზნით, გადადგა.

კახაბერ კუჭავას განცხადება
კახაბერ კუჭავას განცხადება

პასუხად რეესტრის დოკუმენტში წერია: ‘საჯარო რეესტრის შესახებ’ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მოთხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე.